Bij Grupo VAPF blijven we actief bijdragen aan de verbetering van het sociaal-economische systeem van de gemeenschappen waarin we actief zijn, en daarom breiden we elk jaar weer onze activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit.

Na een 2020 dat in het teken stond van de door COVID-19 veroorzaakte wereldwijde noodsituatie op gezondheidsgebied en de daarmee gepaard gaande sociaal-economische crisis, is het jaar 2021 een jaar geweest van overwinnen en hoop op herstel en een einde aan de pandemie.

In deze bijzonder onstabiele en onzekere context blijft Grupo VAPF steun verlenen aan verschillende NGO’s en verenigingen in onze omgeving, om degenen die dat het meeste nodig hebben te blijven helpen.

De armste en kwetsbaarste kinderen hebben het meest behoefte aan immunisatie, maar zij krijgen die het minst vaak. Daarom heeft Grupo VAPF zich aangesloten bij de vaccinatiecampagne “Small Solutions” van UNICEF, die erop gericht is vaccins bij alle kinderen te krijgen, zelfs op de moeilijkste plaatsen en in de moeilijkste omstandigheden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de armste en meest achtergestelde gemeenschappen, om zo miljoenen levens te helpen redden.

Bij Grupo VAPF blijven we een “Bedrijf zonder Grenzen”, wat betekent dat we de organisatie Artsen zonder Grenzen financieel blijven steunen, zodat zij medische en humanitaire hulp kunnen blijven bieden aan degenen die dat het meest nodig hebben.

Wij steunen het werk van Save the Children, voor kwaliteitsonderwijs, adequate gezondheidszorg en voor de bescherming van kinderen tegen elke vorm van geweld, via het programma “UNIDOS”, een programma dat gericht is op solidaire bedrijven, waardoor wij onze krachten kunnen bundelen in de strijd tegen armoede onder kinderen in Spanje.

Dit gebeurt in samenwerking met ACNUR, om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van vluchtelingen door ze onderdak, voedsel, zorg, onderwijs en juridische assistentie aan te bieden.

We werken tevens opnieuw samen met de Fundación Vicente Ferrer bij de bouw van een reeks woningen voor hulpbehoevende gezinnen in India, woningen die daar op naam van de vrouw van het gezin geregistreerd zullen worden.

Ook hebben we dit jaar weer samengewerkt met de NGO Aldeas Infantiles SOS, die als hoofdtaak heeft kinderen en jongeren in kwetsbare situaties bij te staan door hun ontwikkeling en zelfstandigheid te bevorderen via pleegzorg in een beschermende gezinsomgeving en door hun familiale, sociale en gemeenschapsnetwerken te versterken.

Met PAYASOSPITAL werd er door dik en dun weer een glimlach op het gezicht getoverd van duizenden kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen.

Met het Rode Kruis werken wij samen aan het programma Atención Urgente a los más necesitados (dringende aandacht voor de meest behoeftigen), in de hoop de economische en sociale gevolgen van de huidige situatie voor veel gezinnen in onze omgeving zoveel mogelijk te beperken en zo hun sociale uitsluiting te voorkomen, en met Cáritas aan de ondersteuning van mensen in situaties van uitsluiting en kwetsbaarheid in onze gemeenschap, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Grupo VAPF op financieel vlak samengewerkt met de Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana (Vereniging van Neuromusculaire Ziekten van de Valenciaanse Gemeenschap, ASEM CV) in het kader van hun programma ter bevordering van de persoonlijke autonomie, dat tot doel heeft de getroffen persoon aan te moedigen een zo groot mogelijke mate van onafhankelijkheid en persoonlijke autonomie te bereiken op lichamelijk, geestelijk en psychosociaal vlak.

Wij blijven zoals elk jaar samenwerken met ASPANION, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Vereniging van ouders van kinderen met kanker in de Valenciaanse Gemeenschap), dit keer in verband met het HEICOP-project van het Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Instituut voor gezondheidsonderzoek van La Fe), “Richting uitmuntendheid in klinisch onderzoek in de pediatrische oncologie: nieuwe geneesmiddelen en therapeutische procedures bij de genezing van kinderen en jongeren met kanker”.

We blijven onze inspanningen opvoeren en we zijn ervan overtuigd dat onze solidariteit, samen met die van vele andere bedrijven en personen, een groot verschil zal maken in het leven van al deze mensen.

Wij zijn trots op deze samenwerkingen waarbij we ervoor proberen te zorgen dat sommige ambitieuze doelstellingen niet langer een utopie zijn.