Milieu.
Beperking van het milieueffect bij onze werkzaamheden en projecten en steun aan initiatieven voor verbetering van het milieu.

Verrichte handelingen

$oElemento->foto
Milieu

De maximale energiebeoordeling verkrijgen als norm voor interne actie.

  • ma 24 sep 2018 09:52:40 CEST

In de VAPF-groep voeren we, volgens interne norm,  geen projecten uit met een lagere energielabel dan B, en  proberen we, zolang het architectonisch ontwerp dit toelaat, een energieclassificatie A te behalen. Ons laatste project bestaande uit 27 luxe appartementen , BLUE INFINITY Blok B, heeft de hoogste energielabel, A.
Om de hoogste energielabel te bereiken, gebruiken we hoogrenderende technologieën die de kwaliteit van het gebouw verbeteren en innovatie en duurzaamheid bevorderen.


Voltooid 100%

$oElemento->foto
Milieu

Certificaat 100% Groene Energie.

  • vr 14 sep 2018 09:57:54 CEST

Alle promoters van de VAPF-groep hebben het Certificaat 100% Groene Energy ontvangen van de Nationale Commissie voor Markten en Concurrentie (CNMC) en Fenie Energía, S.A. , wat ervoor zorgt dat de hoeveelheid elektriciteit die onze promoters verbruiken 100% hernieuwbaar is, dat wil zeggen, het komt van installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare bronnen, warmtekrachtkoppeling of afval.Voltooid 100%

$oElemento->foto
Milieu

Energieprestatie bij de bouw

  • vr 09 mrt 2018 09:40:29 CET

Middels de installatie van het systeem Altherma in al onze bouwwerken verplicht Grupo VAPF zich ertoe technologieën, bouwprocessen en producten te ontwikkelen en te bevorderen die de prestaties en de duurzaamheid van de energie verhogen, die het mogelijk maakt om verwarming, airconditioning en sanitair warm water (ACS) te verkrijgen, energie genererend van de buitenlucht. Dit innovatieve systeem heeft slechts 1 kW elektriciteit nodig om 3 tot 5 kW warmte te produceren. Met andere woorden, tussen 66 en 80% van de warmte geproduceerd door het Altherma-systeem,  komt uit de buitenlucht en is daarom gratis.


Voltooid 95%

$oElemento->foto
Milieu

Algehele verbouwing van de hoofdkantoren

  • vr 09 mrt 2018 09:45:28 CET

Verbetering van de wamte- en geluidsisolatie en nieuwe airconditioning systemen met de daaruit voortvloeiende besparing van energie en vermindering van de gevolgen van de CO2 uitstoot in de hoofdkantoren van Grupo VAPF.

 

 

 

 

 

 

 


Voltooid 100%

$oElemento->foto
Milieu

Herbebossing en preventie

  • wo 01 jun 2016 10:45:43 CEST

Ondersteuning van Grupo VAPF bij het herbebossen van de zones die schade hebben geleden of bij de preventie  van zones van groot ecologisch belang binnen de werkterreinen van Grupo VAPF


Voltooid 80%

$oElemento->foto
Milieu

Recycling van papier, plastic en organisch materiaal

  • vr 09 mrt 2018 09:57:28 CET

Op de hoofdkantoren van Grupo VAPF recycleren wij papier, plastic en organisch materiaal in samenwerking met Benissa Impuls S.A.M., een openbaar bedrijf, dat 100% eigendom is van de Gemeente Benissa


Voltooid 100%

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.