Milieu.
Beperking van het milieueffect bij onze werkzaamheden en projecten en steun aan initiatieven voor verbetering van het milieu.

Certificaat 100% Groene Energie.

Voltooid 100%

Certificaat 100% Groene Energie.

Milieu wo 14 apr 2021 09:20:11 CEST

Alle promoters van de VAPF-groep hebben het Certificaat 100% Groene Energy ontvangen van de Nationale Commissie voor Markten en Concurrentie (CNMC) en Fenie Energía, S.A. , wat ervoor zorgt dat de hoeveelheid elektriciteit die onze promoters verbruiken 100% hernieuwbaar is, dat wil zeggen, het komt van installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare bronnen, warmtekrachtkoppeling of afval.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.