Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Samenwerking van Grupo VAPF met het Spaanse Comité van UNICEF ten behoeve van het initiatief 'vermeningvuldigen voor de jeugd'.

Voltooid 100%

Samenwerking van Grupo VAPF met het Spaanse Comité van UNICEF ten behoeve van het initiatief 'vermeningvuldigen voor de jeugd'.

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 13 apr 2021 13:40:57 CEST

"Onderwijs is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen. Onderwijs is een grote motor van persoonlijke ontwikkeling. Het is door middel van onderwijs dat de dochter van een boer een dokter kan worden, dat de zoon van een mijnwerker het hoofd van de mijn kan worden, dat de nakomeling van een boeren echtpaar de Voorzitter van een grote natie kan worden." Nelson Mandela.

 Grupo  VAPF is van mening dat ieder kind de kans moet krijgen om een goede kwaliteit van onderwijs te ontvangen, ongeacht het geboorteland, geslacht of andere omstandigheden. Daarom is Grupo VAPF, binnen haar collectieve sociale verantwoordelijkheidsprogramma, een economische samenwerking aangegaan met het Spaanse Comité van UNICEF met het ´Vermenigvuldigen voor de jeugd´ initiatief.

Het doel  van het UNICEF programma  'Vermenigvuldigen voor de jeugd'  is het mobiliseren van middelen voor het onderwijs aan kinderen in Afrika. De te ontvangen donaties zijn bestemd voor het initiatief 'Scholen voor Afrika' dat in 2004 werd opgericht samen met de Nelson Mandela Foundation en de Peter Krämer Stichting. Tezamen hebben zij de 'vrienden van de jeugd' scholen gecreerd.

De 'vrienden van de jeugd' scholen, zijn scholen voor kinderen waar zij in een veilige en beschermde omgeving kunnen leren en spelen. Naast het leveren van een kwalitatief hoogwaardig onderwijs, leveren deze scholen onder andere water, gezondheid, voedsel en sanitaire voorzieningen.

Het 'Scholen voor Afrika' programma biedt de mogelijkheid aan kinderen uit 13 landen in sub-Saharisch Afrika toegang kwaliteitsonderwijs en dromen voor een betere toekomst.

Sinds het begin van het programma hebben meer dan 30 miljoen kinderen kunnen studeren aan de 'vrienden van de jeugd' scholen met faciliteiten en passende materialen, opgeleide leraren en programma's die zijn afgestemd op hun behoeften. Toegang tot onderwijs van goede kwaliteit is ook belangrijk voor veel jongens en meisjes met een handicap, en heeft ze een toekomst geven die zij anders nooit zouden hebben gekregen.

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht en doorslaggevend voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daarnaast is het bereiken van universeel primair onderwijs de tweede doelstelling van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) van de Verenigde Naties.

Onderwijs helpt bij het verbeteren van de levensomstandigheden en het doorbreken van de cirkel van armoede waar miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden mee geconfronteerd worden.

Onderwijs redt levens. In de school zijn water en sanitaire voorzieningen aanwezig, twee fundamentele zaken die ziekten voorkomen.

Een meisje met een opleiding zal de neiging hebben om later te trouwen en minder kinderen te krijgen. Bovendien, zullen haar kinderen meer kans hebben om te overleven, zij zullen beter gevoed worden en een passende opleiding ontvangen.

 

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.