GRUPO VAPF is van mening dat het bedrijf een actieve bijdrage dient te leveren aan het verbeteren van het sociaaleconomische systeem van de regio’s waarin het werkzaam is en neemt als doelstelling voor zijn werkzaamheden de drie pilaren van duurzaamheid op zich: ontwikkeling van het economische welzijn, verbetering van het milieu en verantwoordelijkheid jegens de maatschappij.

Als antwoord op de aspiraties binnen het bedrijf en met het doel het niveau van betrokkenheid met de maatschappij en met het personeel en de cliënten te bewijzen, heeft Grupo VAPF zich als doel gesteld zijn werkzaamheden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit te breiden.

Het programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Grupo VAPF is gebaseerd op de volgende strategische aspecten:

Personeelszaken en goede arbeidsomstandigheden. Het bevorderen van de trots van de werknemers om bij het concern te behoren.
Milieu. Beperking van het milieueffect bij onze werkzaamheden en projecten en steun aan initiatieven voor verbetering van het milieu.
Financiële hulp aan NGO’s en collectieven.
Sponsoring voor Onderwijs, Cultuur en Sport.
Samenwerking met lokale en gewestelijke instanties bij initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij.
Relaties met leveranciers. Verruiming van de ethische en maatschappelijke principes van Grupo VAPF jegens zijn leveranciers, aannemers en onderaannemers.

Mede als lid van het Spaanse netwerk van het Global Compact van de Verenigde Naties en van de Stichting United Nations Global Compact, heeft Grupo VAPF zich vrijwillig aangesloten en steunt het aanvaarden van de 10 basisprincipes die beide organisaties bevorderen, gebaseerd op het respect en op de nakoming van de Mensenrechten, de nakoming van de Arbeidsregelgeving, de bescherming van het milieu en de strijd tegen de corruptie.


Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.