Milieu.
Beperking van het milieueffect bij onze werkzaamheden en projecten en steun aan initiatieven voor verbetering van het milieu.

Herbebossing en preventie

Voltooid 80%

Herbebossing en preventie

Milieu wo 14 apr 2021 09:15:15 CEST

Ondersteuning van Grupo VAPF bij het herbebossen van de zones die schade hebben geleden of bij de preventie  van zones van groot ecologisch belang binnen de werkterreinen van Grupo VAPF

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.