Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Samenwerking van Grupo VAPF met het Spaanse comité van UNHCR, in het programma «HULP voor vluchtelingen»

Voltooid 100%

Samenwerking van Grupo VAPF met het Spaanse comité van UNHCR, in het programma «HULP voor vluchtelingen»

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven do 03 jun 2021 09:50:24 CEST

Grupo VAPF is, als reactie op de wereldwijde vluchtelingencrisis, opnieuw een samenwerking aangegaan met het Spaanse Comité van UNHCR, het VN-agentschap voor vluchtelingen, om het programma " Hulp voor vluchtelingen " te steunen.

Het "Hulp voor vluchtelingen" -programma is een initiatief dat is opgezet voor solidariteitsbedrijven die een bijdrage willen leveren door dringende hulp te verlenen aan vluchtelingen op gebieden als onderwijs, noodsituaties of voedingsbehandelingen.

Met 70 jaar ervaring werkt UNHCR in 135 landen zodat vluchtelingen, ontheemden, gerepatrieerden, asielzoekers en staatenlozen, die hun huizen ontvlucht zijn vanwege gewapende conflicten, vervolging of schending van de mensenrechten, hulp en bescherming krijgen in een gastland. Deze hulp bestaat uit het verdediging en beschermen van hun rechten en hen voorzien van welzijn en basisbehoeften.

Medewerkers van het UNHCR werken op verschillende plaatsen, en proberen om altijd bescherming te bieden door het minimaliseren van de dreiging van geweld, met inbegrip van seksuele aard, waaraan veel vluchtelingen worden blootgesteld en gaan op zoek naar duurzame oplossingen, zodat vluchtelingen terug kunnen keren naar hun plaats van herkomst indien de omstandigheden dit toelaten, of dat zij worden geïntegreerd in de ontvangende landen of worden gehervestigd in derde landen.

Het UNHCR werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog, als reactie op de europese vluchtelingen die hun land moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Het UNHCR heeft sindsdien in 70 jaar miljoenen vluchtelingen en ontheemden beschermd.

Voor al dit werk, heeft het UNHCR twee keer de Nobelprijs (1954 en 1981) en in 1991 de Prins van Asturië samenwerkingsprijs ontvangen.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.