Grupo VAPF, als lid van het Wereldverdrag van de Verenigde Naties en van het UN Global Compact, past vrijwillig de 10 universele principes toe die beide Verenigingen voorstaan.

De tien principes van het Wereldverdrag van de Verenigde Naties

Voltooid 100%

De tien principes van het Wereldverdrag van de Verenigde Naties

De tien principes van het Wereldverdrag van de Verenigde Naties di 13 apr 2021 18:24:23 CEST

Grupo VAPF, als lid van het Wereldverdrag van de Verenigde Naties en van het UN Global Compact, past vrijwillig de 10 universele principes toe die beide Verenigingen voorstaan:

Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal erkende mensenrechten te eerbiedigen en te ondersteunen.

Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van mensenrechten.

Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van aansluiting bij een vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te ondersteunen.

Principe 4: Bedrijven dienen de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen.

Principe 5: Bedrijven dienen de effectieve afschaffing van kinderarbeid te ondersteunen.

Principe 6: Bedrijven dienen de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep te ondersteunen.

Principe 7: bedrijven dienen een preventieve aanpak te bewerkstelligen ten gunste van het milieu.

Principe 8: bedrijven dienen initiatieven te stimulieren om een groter milieubesef te bevorderen.

Principe 9: bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.

Principe 10: bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.


 

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.