Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Grupo VAPF is een samenwerking aangegaan met het Spaanse Comité van het UNHCR met het programma

Voltooid 100%

Grupo VAPF is een samenwerking aangegaan met het Spaanse Comité van het UNHCR met het programma

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 13 apr 2021 12:32:46 CEST

De VAPF-groep heeft, als samenwerkingspartner van het Spaanse comité van de UNHCR, als reactie op de wereldwijde vluchtelingencrisis, voor het derde achtereenvolgende jaareen financiële bijdrage geleverd aan het programma "Emergency Response Team: aan de frontlinie" van UNHCR , het VN-agentschap voor vluchtelingen.

Het programma "In de frontlinie" is een initiatief waarbij men rekent op het op solidariteit gebaseerde MKB, om het het noodfonds van de UNHCR te ondersteunen, zodat de deskundigen van het ERT (Emergency Response Team) te helpen zodat zij noodevacuaties kunnen verrichten en vluchtelingen van basisbehoeften kunnen voorzien, door hen onderdak, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en juridische bijstand te geven.
Met meer dan 65 jaar ervaring werkt UNHCR in 128 landen zodat vluchtelingen, ontheemden, gerepatrieerden, asielzoekers en staatenlozen, die hun huizen ontvlucht zijn vanwege gewapende conflicten, vervolging of schending van de mensenrechten, hulp en bescherming krijgen in een gastland. Deze hulp bestaat uit het verdediging en beschermen van hun rechten en hen voorzien van welzijn en basisbehoeften.
Medewerkers van het UNHCR werken op verschillende plaatsen. En proberen om altijd bescherming te bieden door het minimaliseren van de dreiging van geweld, met inbegrip van seksuele aard, waaraan veel vluchtelingen worden blootgesteld. En gaan op zoek naar duurzame oplossingen, zodat vluchtelingen terug kunnen keren naar hun plaats van herkomst indien de omstandigheden dit toelaten, of dat zij worden geïntegreerd in de ontvangende landen of worden gehervestigd in derde landen.
Het UNHCR werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog, als reactie op de europese vluchtelingen die hun land moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Het UNHCR heeft sindsdien in 67 jaar miljoenen vluchtelingen en ontheemden beschermd.
Voor al dit werk, heeft het UNHCR twee keer de Nobelprijs (1954 en 1981) en in 1991 de Prins van Asturië samenwerkingsprijs  ontvangen.
Toen het UNCR werd opgericht werkten er 34 ambtenaren, inmiddels werken er nu meer dan 10.800 werknemers, waarvan de de meesten (88%) in het veld werken en riskeren daarbij  vaak hun leven.
Met samenwerkingsprojecten op vier continenten is Afrika de ontvanger van meer dan de helft van de steun van het UNHCR dit als gevolg van het hoge aantal actieve conflicten. Kansarmen en gebieden met conflicten zoals in;  het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië ontvangen ook hulp van de UNHCR, evenals het Middellandse-Zeegebied.
Het Spaanse Comité van het UNHCR is een niet-overheidsgebonden organisatie opgericht in 1993 die fondsen in Spanje werft ter ondersteuning van de humanitaire hulpprogramma's van het UNHCR en ondersteund daarmee de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het UNHCR heeft momenteel meer dan 450.000 leden en donateurs in Spanje. De Spaanse samenleving is dankzij haar solidariteit op dit moment één van de voornaamste donors van het UNHCR ter wereld.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.