Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Grupo VAPF werkt samen met Cáritas van de Parochie van Benissa en met Cáritas van de parochie van Benitatxell.

Voltooid 100%

Grupo VAPF werkt samen met Cáritas van de Parochie van Benissa en met Cáritas van de parochie van Benitatxell.

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 13 apr 2021 12:20:58 CEST

Grupo VAPF heeft diverse malen financiële bijdragen geleverd aan Cáritas van de parochie van Benissa en de parochie van Benitatxell en verplicht zich ertoe deze bijdragen elk jaar te leveren om zo te helpen de sociaal-economische situatie van de regio’s waarin Grupo VAPF zijn activiteiten ontplooit, te verbeteren.  
Cáritas is een sociaal-liefdadadige instelling van de Katholieke Kerk, en is in ongeveer 6000 parochies aanwezig, in 70 bisdommen en in hun desbetreffende instellingen van de autonomische gewesten.
De pariochaleverenigingen van Cáritas, tellen meer dan 5000 teams van vrijwilligers. Waarschijnlijk is Cáritas het meest uitgebreide en toegankelijke  netwerk om hulp te bieden aan personen in situaties van uitsluiting en kwetsbaarheid, ongeacht hun godsdienst. Cáritas helpt de basisbehoeften te dekken, zoals voedsel, huisvesting, medicijnen, werk, etc.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.