Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Nieuwe samenwerking van Grupo Vapf met het Spaanse comité van UNHCR, in het programma ¨BEDRAG  voor vluchtelingen  ¨

Voltooid 100%

Nieuwe samenwerking van Grupo Vapf met het Spaanse comité van UNHCR, in het programma ¨BEDRAG voor vluchtelingen ¨

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 07 jul 2020 12:34:27 CEST

De Grupo VAPF is, als reactie op de wereldwijde vluchtelingencrisis, en na 3 jaar het "Frontline" -programma van het Spaanse Comité van UNHCR, het VN-agentschap voor vluchtelingen, te steunen, een nieuwe samenwerking aangegaan in het programma "Sum for Refugees, bedrag voor vluchtelingen", voor een periode van minimaal nog drie jaar.

Het "Sum for Refugees" -programma is een initiatief dat is opgezet voor solidariteitsbedrijven die een bijdrage willen leveren door dringende hulp te verlenen aan vluchtelingen op gebieden als onderwijs, noodsituaties of voedingsbehandelingen.

Met meer dan 65 jaar ervaring werkt UNHCR in 134 landen zodat vluchtelingen, ontheemden, gerepatrieerden, asielzoekers en staatenlozen, die hun huizen ontvlucht zijn vanwege gewapende conflicten, vervolging of schending van de mensenrechten, hulp en bescherming krijgen in een gastland. Deze hulp bestaat uit het verdediging en beschermen van hun rechten en hen voorzien van welzijn en basisbehoeften.

Medewerkers van het UNHCR werken op verschillende plaatsen, en proberen om altijd bescherming te bieden door het minimaliseren van de dreiging van geweld, met inbegrip van seksuele aard, waaraan veel vluchtelingen worden blootgesteld en gaan op zoek naar duurzame oplossingen, zodat vluchtelingen terug kunnen keren naar hun plaats van herkomst indien de omstandigheden dit toelaten, of dat zij worden geïntegreerd in de ontvangende landen of worden gehervestigd in derde landen.

Het UNHCR werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog, als reactie op de europese vluchtelingen die hun land moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Het UNHCR heeft sindsdien in 68 jaar miljoenen vluchtelingen en ontheemden beschermd.

Voor al dit werk, heeft het UNHCR twee keer de Nobelprijs (1954 en 1981) en in 1991 de Prins van Asturië samenwerkings prijs ontvangen.

RSC / ACNUR / SUMA POR LOS REFUGIADOS

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.