Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Vernieuwde Samenwerking van Grupo VAPF met de Stichting Vicente Ferrer in het project CONSTRUCTIE VAN WONINGEN VOOR HULPBEHOEVENDE FAMILIES.

Voltooid 100%

Vernieuwde Samenwerking van Grupo VAPF met de Stichting Vicente Ferrer in het project CONSTRUCTIE VAN WONINGEN VOOR HULPBEHOEVENDE FAMILIES.

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven wo 06 mrt 2019 13:01:54 CET

Bij Grupo VAPF, na het succes van het eerste project, gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Vicente Ferrer, en voltooid in september 2018, zijn we trots opnieuw samen te werken met SVF in een project ter CONSTRUCTIE VAN WONINGEN VOOR HULPBEHOEVENDE FAMILIES.

Het huisvestingsproject bestaat uit de ontwikkeling van een vestiging van 23 woningen van 45m² in het dorp UNDABANDA, district Uravakonda, ontworpen om de hygiënische basisbehoeften tegemoet te komen en met een ruimte voor persoonlijke hygiëne en toiletgebruik, en dit voor personen uit de meest achtergestelde gemeenschappen.

Deze eigendommen zullen geregistreerd worden op naam van de vrouw om zo hun rol in de samenleving te versterken, en zo hun veiligheid, en die van hun kinderen, te waarborgen.

De Stichting Vicente Ferrer (SVF), opgericht in 1969 door Vicente Ferrer,  is een ontwikkelings-NGO die zich inzet voor de transformatie van één van de meest arme en hulpbehoevende zones van India, de provincies Andhra Pradesh en Telangana, en van de armste en meest kwetsbare groepen: vrouwen en mensen met een beperking.

De Stichting Vicente Ferrer  en zijn tegenhanger India Rural Development Trust en Women Development Trust RDT/WDT ,  zorgen door middel van hun  gelijktijdig werk in de verschillende ontwikkelingssectors zoals educatie, gezonheidszorg , huisvesting, ecologie en  hetwelzijn van vrouwen en mensen met een beperking, dat de levensomstandigheden van deze personen verbeteren, en dat er sterke en onafhankelijke gemeenschappen gevormd worden, waarbij huisvesting één van de eerst ontwikkelde sectoren is.  Tot 2017, werden er reeds 62.131 huizen gebouwd, waarvan 2.857 aangepast voor mensen met een beperking.

Voor begunstigde gezinnen is het bezit van een duurzame woning vooral een essentiële vereiste om sociale integratie te bereiken.

Deze huizen bieden een effectieve schuilplaats tegen de moessonregens van juni tot oktober, een toevluchtsoord tegen de intense hitte van de pre-moessonperiode, en een bescherming tegen de beten van gevaarlijke dieren zoals slangen en schorpioenen.

Bovendien heeft het verstrekken van badkamers een zeer positief effect op de veiligheid van pubermeisjes en vrouwen, er wordt voorkomen dat ze de koloniën moeten verlaten om zichzelf te ontlasten en zich zo blootstellen aan talrijke gevaren zoals seksueel geweld of ontvoeringen.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.