Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Samenwerking Grupo VAPF met Artsen zonder Grenzen.

Voltooid 100%

Samenwerking Grupo VAPF met Artsen zonder Grenzen.

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 13 apr 2021 13:49:05 CEST

De VAPF-groep is nog steeds een 'onderneming zonder grenzen', wat betekent dat we de organisatie Artsen zonder Grenzen financieel blijven ondersteunen, zodat zij medisch-humanitaire hulp kunnen blijven bieden aan degenen die deze het meest nodig hebben.

Artsen zonder Grenzen (AZG) is een medische humanitaire actie-organisatie die mensen uit de nood helpt die worden bedreigd door gewapende conflicten, geweld, epidemieën of vergeten zieken, natuurrampen of afgesloten zijn van medische bijstand.
De vereniging richt zich grotendeels op het verstrekken  van dokters en medische hulp maar steunt ook op andere professionele krachten bij hun humanitaire acties.
Artsen zonder Grenzen, geboren in 1971 als medische actie, onafhankelijk van geopolitieke interesses:  wijdt zich aan het helpen van bevolkingsgroepen  in nood door medische noodbijstand te verlenen, daar waar nodig,  zonder discriminatie van ras, religie, filosofie of politiek.
 De humanitaire werken van AZG baseert zich op de principes en waarden vastgelegd in hun Handvest: neutraliteit, onpartijdigheid, geen discriminatie, persoonlijke betrokkenheid en medische ethiek.
"Medische actie en getuigenis" is de dubbele sociale actie van AZG, die gecreëerd werd door dokters en journalisten. Door hun directe aandacht te lenen is AZG persoonlijke getuige van het lijden van de personen aan wie ze hulp bieden en voor wie ze publiek de verantwoordelijken van deze crisissen tentoonstellen, diegenen die de macht en invloed hebben of diegene die de verantwoordelijkheid hebben om een oplossing te bieden.
Net zoals de medische actie, worden de getuigenissen en politieke rapporten uitgedragen met totale onafhankelijkheid van politiek, economisch of religieus belang.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.