Financiële hulp voor NGO’s en collectieven
Financiële hulp aan kansarme collectieven en Steun voor de Vluchtelingen door eigen woningen af te staan.

Grupo VAPF verleent zijn medewerking aan Aldeas Infantiles SOS (SOS Kinderdorpen).

Voltooid 100%

Grupo VAPF verleent zijn medewerking aan Aldeas Infantiles SOS (SOS Kinderdorpen).

Financiële hulp voor NGO’s en collectieven di 23 mei 2023 12:19:54 CEST

Grupo VAPF heeft een financiële bijdrage geleverd aan de NGO Aldeas Infantiles SOS, winnaar van de Prinses van Asturië prijs voor Eendracht 2016. De voornaamste taak bestaat uit de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren door hun ontwikkeling en zelfstandigheid te stimuleren middels opvang in een beschermde, vertrouwde omgeving en door hun netwerken van familieleden en hun sociale en gemeenschapsnetwerken te versterken, zodat ze geheel zelfstandig kunnen worden en goed in de maatschappij kunnen integreren en dezelfde kansen, rechten en verplichtingen als andere kinderen en jongeren hebben.

Aldeas Infantiles SOS is een Organisatie die ruim 60 jaar bestaat. Het eerste dorp werd in 1949 gesticht door Hermann Gmeiner in Oostenrijk en nu is de organisatie in meer dan 134 landen aanwezig. In 2016 heeft Aldeas Infantiles SOS zorg verstrekt aan meer dan 24.571 kinderen en jongeren.

Momenteel zijn er 8 Kinderdorpen in Spanje en 546 wereldwijd, die bestuurd worden door SOS Kinderdorf International.

Een Kinderdorp bestaat uit 6 tot 10 woningen die een beschermd gezinsleven bieden aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij hun ouders kunnen wonen. Het “gezin” bestaat uit vijf tot zes kinderen van verschillende leeftijden, hoofdzakelijk groepjes van broers en zussen,die een huishouding vormen samen met een verantwoordelijke groepsleidster, de SOS moeder, en verzorgers ter ondersteuning, met de hulp van een technisch team dat meestal bestaat uit een Maatschappelijk Werker, een psycholoog en een pedagoog.

Behalve de kinderdorpen, ontwikkelt Aldeas Infantiles SOS sociale programma’s zoals dagverblijven, adviesprogramma’s voor jongeren, bijzondere workshops voor het verkrijgen van een baan, opleidingscentra, opvangscentra, programma’s voor maatschappelijke integratie en integratie op de arbeidsmarkt, crèches, programma’s voor de gezondheidszorg, etc.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.