De Feesten aan de Costa Blanca, Feesten van Internationaal en Nationaal Toeristisch Belang, volksfeesten, kerkelijke feesten. Cultuur, Monumenten, Evenementen, Vrije tijd. Een streek met geschiedenis en eeuwenoude tradities.

De Costa Blanca is zeer rijk aan folklore, volksfeesten en eeuwenoude tradities. De feesten maken deel uit van het dagelijkse leven aan de Costa Blanca en verrijken het van noord tot zuid. Ze vallen vooral op door de kleurenpracht, diversiteit en spectaculariteit. Er vinden heel het jaar door speciale, kerkelijke en andere vieringen plaats.

Moros y Cristianos is het meest uitgebreide en gedeelde volksfeest. De pioniers zijn die van Alcoy ter ere van San Jorge die reeds zeven eeuwen gevierd worden. Moren en Christenen wordt in Alcoy op 22, 23 en 24 april gevierd. Ze zijn visueel zeer aantrekkelijk door de prachtige kledij en het vuurwerk. Het feest van Moros y Cristianos ontstond ter herdenking van de Herovering van het Spaanse Schiereiland. De viering is in alle gemeenten vergelijkbaar wat de opeenvolging van de plechtigheden betreft: eerst wordt het kasteel van de stad veroverd door het Moorse kamp en vervolgens wordt de herovering door het Christelijke kamp opgevoerd met schoten van donderbussen of haakbussen al naargelang het kamp in kwestie waarna een optocht volgt met de verscheidene "Filaes" die de festiviteit georganiseerd en mogelijk gemaakt hebben, telkens met de overeenkomstige aanvoerders van elk kamp. De optochten worden gekenmerkt door hun spectakel, niet alleen vanwege de kledij, maar ook dankzij de deelname van praalwagens en paarden, olifanten, dromedarissen en balletten die de optocht opluisteren evenals natuurlijk het knal - en vuurwerk.

De Hogueras de San Juan zijn een onontkoombare belevenis die in Alicante gevierd wordt evenals in de meeste gemeenten van de provincie. Het zijn bij uitstek de feesten van de stad Alicante en gemeenten zoals Javea, Benidorm, Teulada-Moraira, Benidorm, Torrevieja. Monumenten, mascletaes (knalvuurwerk), kastelen en kermiskramen spelen de hoofdrol bij de Vreugdevuren San Juan.We zullen niet teruggaan tot de oorsprong van de vuurverering en de latere kerstening onder leiding van Johannes de Doper. We zullen in recentere tijden blijven waarin getuigschriften ons toelaten na te gaan hoe de volkeren van Spanje en vooral die van de mediterrane kust de komst van de zonnestilstand vieren rondom zuiverende kampvuren. Het betrof een agrarische festiviteit, waarbij de landbouwers de langste dag van het jaar vierden voor het binnenhalen van de oogst en de kortste nacht voor de vernieling van al het kwaad. Later is deze gewoonte overgenomen door de stad aangezien Alicante en haar tuinbouwstreek steeds hand in hand gingen. De autoriteiten verboden jaar na jaar de kampvuren, maar het volk zette traditiegetrouw de gewoonte verder. In 1881, door een nalatigheid van het Gemeentehuis, werd de gemeenteverordening die het aansteken van de vuren verbood niet gepubliceerd en volgens een dagblad uit die tijd "...liet na de start van het volksfeest van San Juan, de bewoners hun gang gaan met vreugdevuren en knalvuurwerk."

Van de gelegenheid gebruik makend dat er geen verbod was, verenigden de bewoners zich in de straten en organiseerden er de "festes de carrer" (straatfeesten), met volksspelen, schalmei- en tamboerijnmuziek en verschenen de voorgangers van de huidige "ninots", in de vorm van groteske figuren die een dorpsfiguur voorstelden waarop de buurtbewoners kritiek leverden. Tijdens de feesten is er een uitgebreid programma van plechtigheden, met optochten, passacaglias, ruiterstoeten, offerandes, stierenrennen, mascletás en muziekoptredens. Het feest heeft ook haar eigen schoonheidskoningin "De Schoonheid van het Vuur”. De vreugdevuren worden aangestoken op de nacht van 23 juni, uitgezonderd in  Alicante die het op 24 juni doet.

De Fallas hoewel nauwer verbonden met de provincie Valencia, worden eveneens in de feestkalender van de Costa Blanca opgenomen, aangezien ze in veel van haar gemeenten gevierd worden zoals dat ook het geval is voor de Fallas in  Denia. De fallas hebben een satirisch karakter en behandelen actuele thema's. Ze bestaan uit een centrale figuur of compositie van verscheidene meters hoog, vanouds omringd door talrijke figuren in papier-maché. Ze worden vergezeld van borden waarop in het Valenciaans de betekenis van elke scène geschreven staat, steeds in kritische en satirische zin. En op 19 maart eindigt en begint alles, bij de dovende as begint men reeds  te dromen over de Fallas van het volgende jaar.

De relevantie van de feesten aan de Costa Blanca en het belang voor het toerisme heeft ervoor gezorgd dat velen beschouwd worden als Feesten van Internationaal Toeristisch Belang. Feesten van Nationaal Toeristisch Belang en Feesten van Toeristisch Belang.

Feesten van Internationaal Toeristisch Belang

 • Maria-Hemelvaart en het Mysterie van Elche.
 • Vreugdevuren van San Juan in Alicante.
 • LIV Internationale Wedstrijd van habaneros en Polyfonie van Torrevieja.
 • Moros y Cristianos ter Ere van San Jorge in Alcoy.
 • Moros y Cristianos en la Vila in Villajoyosa.
 • Goede Week en Palmzondag in Elche.

Feesten van Nationaal Toeristisch Belang

 • “Bous a la Mar” (Stieren in Zee), in Denia.
 • Levend Schaakspel van Javea.
 • Intocht van de Drie Koningen in Alcoy.
 • Moros y Cristianos ter Ere van San Franciscus van Assisi in Crevillente.
 • Moros y Cristianos ter Ere van San Hipólito in Concentaina.
 • Goede Week in Orihuela.
 • Goede Week in Crevillente.

Feesten van Toeristisch Belang

 • Passiefeest.
 • Feesten van Moros y Cristianos de Nuestra Señora de las Virtudes in Villena.
 • Hispano-Arabische feesten.
 • Moros y Cristianos in Callosa d’En Sarriá.
 • Moros y Cristianos ter Ere van San Antonio Abad in Elda.

Naast de traditionele feesten vinden we aan de Costa Blanca eveneens andere trekpleisters, zoals, wandelingen langs de zee, de havens , de kastelen zoals die van Santa Barbara in Alicante, de Dame van Elche, de vindplaats van l'Alcudia, de oude dorpskernen, kerken fraaie panden, rotsschilderingen en talrijke handere monumenten, voorbeelden van de culturele rijkdom waarover de Costa Blanca beschikt.

Use of cookies We use our own cookies and those of third parties to improve of services. If you continue browsing, we consider that you accept our COOKIE POLICY.