De termijn voor het indienen van uw belastingaangifte is op 6 april geopend. Tot 30 juni zijn belastingplichtigen in Spanje verplicht deze procedure bij de belastingdienst af te ronden, aangezien het betalen van belastingen en het aangeven van uw vermogen en inkomsten voor iedereen verplicht is. Als u onlangs naar Spanje bent verhuisd of van plan bent hier een nieuw leven te beginnen, lees dit artikel dan aandachtig door om te weten te komen waarom het belangrijk is te weten wat persoonlijke inkomstenbelasting is, beter bekend als IRPF.

Dit artikel is een beknopte gids waarin u in het kort kunt lezen wat uw verplichtingen zijn of hoe de IRPF u beïnvloedt bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting. Voor meer gedetailleerde informatie raden we aan om alles in verband met het IRPF en de aangifte inkomstenbelasting 2021 te raadplegen op de portaalsite van de belastingdienst.

Ik ben een buitenlander. Ben ik verplicht om een belastingaangifte te doen?

De verplichting om inkomstenbelasting te betalen, en dus om een inkomstenbelastingaangifte in te dienen, hangt af van het feit of u als fiscaal ingezetene in Spanje wordt beschouwd, ongeacht uw nationaliteit. Om te bepalen of u fiscaal inwoner van Spanje bent, houdt de belastingdienst er rekening mee of u aan een van deze voorwaarden voldoet (art. 9 Ley IRPF):

  • Verblijf in Spanje gedurende meer dan 183 dagen gedurende het kalenderjaar, tenzij de belastingplichtige zijn of haar fiscale woonplaats in een ander land aantoont.
  • Dat het centrum van de economische belangen in Spanje ligt.
  • Iemand wordt geacht zijn gewoonlijke verblijfplaats in Spanje te hebben als zijn of haar echtgenoot (niet wettelijk gescheiden) en minderjarige kinderen hier wonen.

Kortom, de fiscale woonplaats van een natuurlijke persoon wordt niet alleen bepaald op basis van het eerste woonplaatscriterium (meer dan 183 dagen), maar de belastingplichtige kan ook als fiscaal inwoner van Spanje worden aangemerkt indien hij of zij in Spanje direct of indirect de voornaamste kern of het middelpunt van zijn of haar activiteiten of economische belangen heeft.

Heeft het gevolgen voor mijn woning in Spanje?

Heeft u onlangs een woning gekocht in Spanje en wilt u weten of u kunt profiteren van een belastingaftrek bij het doen van uw belastingaangifte?

U moet weten dat een van de belangrijkste nieuwigheden dit jaar op dit gebied de aftrek over de werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van woningen is, waaronder de volgende:

  • Aftrek van 20% van de betaalde bedragen voor werken die de vraag naar verwarming en koeling verminderen.
  • Aftrek van 40% van de betaalde bedragen voor werken die het verbruik van niet-hernieuwbare primaire energie verminderen.
  • Aftrek van 60% van de bedragen die zijn betaald voor energierenovatiewerkzaamheden in gebouwen.

Aftrekken per Autonome Gemeenschap

Als u fiscaal inwoner bent van Spanje en een woning bezit of huurt in ons land, moet u weten dat er een reeks aftrekposten zijn waarvan u kunt profiteren bij het indienen van uw belastingaangifte voor 2021, en die niet alleen afhangen van uw persoonlijke situatie, maar ook van waar uw woning gelegen is, aangezien elke Autonome Gemeenschap verschillende belastingvoordelen biedt.  In het geval van de Valenciaanse Gemeenschap, waar al onze woningbouwprojecten zich bevinden, wordt een reeks aftrekken toegepast voor de aankoop van een hoofdverblijfplaats voor personen jonger dan 35 jaar of voor belastingplichtigen met twee of meer nakomelingen. U kunt de lange lijst van deze aftrekposten raadplegen via deze link van de Spaanse belastingdienst. Aangezien elke situatie anders is, raden wij u aan meer informatie in te winnen over uw specifieke geval voordat u de definitieve aangifte doet, en indien nodig een adviseur of manager te raadplegen.

We hopen dat dit artikel u heeft geholpen een aantal twijfels weg te nemen die u mogelijk heeft over deze jaarlijkse procedure. Vergeet ook niet om ons op Facebook en Instagram te volgen, en houd ook zeker de volgende posts op ons blog in de gaten om overal van op de hoogte te blijven.