Bij VAPF zetten we ons in voor duurzaamheid en respect voor het milieu.

Afvalbeheer is een fundamentele pijler in de bouwomgeving. Daarom hebben we, in navolging van de voorschriften in Wet 7/2022 van 8 april over afval en vervuilde grond voor een circulaire economie, nieuwe maatregelen geïmplementeerd om een goed afvalbeheer te garanderen.

Scheiden om te reciclen

Op elke bouwplaats van VAPF scheiden we het afval dat we produceren op basis van het materiaal en brengen we het naar de beheersinstallaties, die verantwoordelijk zijn voor de recyclage van elk type afval in een erkende verwerkingsinstallatie.
Met dit systeem zorgen we ervoor dat het geproduceerde afval, met een minimum van 70%, kan worden teruggewonnen en een latere bestemming kan krijgen.

Elke container met afval wordt van de site verwijderd en krijgt een traceerbaarheid toegewezen. Zo kunnen we elk afval traceren en weten we hoeveel afval we hebben geproduceerd, hoeveel er is teruggewonnen en hoeveel CO2 we hebben vermeden.

Stortplaatsen vermijden

Het juiste beheer van deze materialen helpt de circulariteit van materialen te bevorderen. Door materialen een volgend leven te geven, komt er minder afval op stortplaatsen terecht en worden bodemverontreiniging en afvalophoping voorkomen.

Operator training

Al onze medewerkers en onderaannemers zijn al bekend met dit scheidingsproces. Ze dragen allemaal bij aan de best mogelijke uitvoering van dit proces, waardoor we veel meer kunnen terugwinnen dan de 70% die de regelgeving vereist. Samen met de transportbedrijven en beheersinstallaties dragen we bij tot een schonere wereld en een betere recirculatie van materialen.
VAPF dankt hen voor hun inspanningen en we hopen nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan.

Bij VAPF recyclen en recupereren we