Bij Grupo VAPF begrijpen we dat we actief moeten bijdragen aan het beste sociaaleconomische systeem in de autonome gemeenschappen waar we werkzaam zijn.

Als antwoord op de ongerustheid in het bedrijfskader en met als doel om onze mate van toewijding aan de maatschappij, onze werknemers en klanten duidelijk te laten zien, organiseren en laten toenemen, heeft Grupo VAPF zich als doel gesteld om zijn activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap uit te breiden.

We weten dat het jaar 2020 niet zomaar een jaar was…

In 2020 hebben we geleerd om te waarderen wat er écht toe doet. De gezondheid van onze ouderen, de knuffels van onze dierbaren, het welzijn van onze kinderen en de enorme inspanning van alle mensen die wereldwijd in de zorg werkzaam zijn.

Behalve de wereldwijde gezondheidscrisis door COVID-19, moet er ook nog rekening worden gehouden met de daarmee geassocieerde economische en sociale crisis. Sinds het begin van de pandemie, waren we ons er bij Grupo VAPF van bewust dat we niet aan de zijlijn konden blijven toekijken.

Daarom kochten we in maart 2020, toen het vrijwel onmogelijk was om COVID-tests te doen, 100 coronatests voor de ouderen in de wooncomplexen van Marina Alta. Daarnaast werkten we op economische gebied samen met de Fundación Denia voor de donatie van een robot voor het analyseren van COVID-19-tests voor het ziekenhuis Hospital Marina Salud de Denia.

Dankzij onze donatie aan Aldeas Infantiles SOS, ontvingen 20 kinderen hulp en bescherming tijdens de zwaarste maanden van de quarantainemaatregelen.  Dit jaar ging onze donatie aan UNICEF naar hun project in Syrië, gericht op het beperken van de verspreiding en het sterftecijfer van het nieuwe coronavirus in de opvangkampen, vluchtelingenkampen en de gastgemeenschappen.

© UNICEF / UNI325083 / Albam

We werkten met het Rode Kruis samen voor hu programma van Noodhulp voor de meest behoeftigen om de economische en sociale impact die COVID-19 op veel gezinnen in onze regio heeft te verzachten.

Helaas zijn de noodgevallen van voor de pandemie ook niet zomaar verdwenen, waardoor Grupo VAPF net als elk jaar hun samenwerkingen heeft voortgezet met …

Met ASPANION, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Organisatie voor ouders van kinderen met kanker in de Valenciaanse regio) via de financiering van een project voor psychosociale steun voor kinderen en jongeren met kanker.

Met PAYASOSPITAL, door dik en dun, en werden er een glimlach op het gezicht getoverd van duizenden kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen.

PAYASOSPITAL

Door het werk van Save the Children te steunen via kwaliteitsonderwijs, goede zorg en de bescherming van kinderen tegen elk soort geweld.

Met ACNUR om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van vluchtelingen door ze onderdak, voedsel, zorg, onderwijs en juridische assistentie aan te bieden.

ACNUR

Door onze jaarlijkse samenwerking met Artsen zonder Grenzen verder uit te breiden helpen we bij het bieden van neutrale en onpartijdige medische zorg over de hele wereld.

Zoals elk jaar, werkten we ook weer samen met Caritas en steunden we zo mensen die zich in een situatie van uitsluiting en kwetsbaarheid binnen onze gemeenschap bevonden, onafhankelijk van hun religieuze overtuiging.

Opnieuw met de Fundación Vicente Ferrer bij de bouw van een reeks woningen voor hulpbehoevende gezinnen in India, woningen die daar op naam van de vrouw van het gezin geregistreerd zullen worden.

En voor het eerst in 2020 doen we ook donaties aan de Asociación LUDAI (Centrum voor ontwikkeling en vroegtijdige hulp voor kinderen van Marina Alta) om ervoor te zorgen dat kinderen met verschillende stoornissen en moeilijkheden bij hun ontwikkeling de benodigde aandacht krijgen, en aan  ASEM CV, Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana, (Organisatie van neuromusculaire aandoeningen van de Valenciaanse regio) voor hun project voor persoonlijke autonomie, dat ondersteuning biedt aan meer dan 400 getroffen mensen en waarbij hun kwaliteit van leven en tevens die van familieleden en verzorgers wordt verbeterd.

Hoe graag we dit ook wilden, konden we dit jaar niet veranderen, maar we zijn er zeker van dat onze solidariteit en samenwerking met de vele bedrijven en particulieren een groot verschil zal maken in het leven van al deze mensen.

Wij zijn trots op deze samenwerkingen waarbij we ervoor proberen te zorgen dat sommige ambitieuze ambities niet langer een utopie zijn.