Vanuit Grupo VAPF vinden we dat alle kinderen en jongeren op moeten groeien in een gezinsomgeving die hen beschermt, en SOS Kinderdorpen biedt deze omgeving aan diegenen die, om wat voor reden dan ook, hier niet over beschikken.

Daarom hebben we, voor het tweede achtereenvolgende jaar, met hen samengewerkt, omdat wij hun filosofie delen dat alle kinderen en jongeren dezelfde kansen moeten hebben en omdat wij hun belangrijkste missie steunen, namelijk het helpen bouwen aan een toekomst voor die kinderen en jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden, door hen te begeleiden bij een volledige integratie in de samenleving.

Hoe krijgen ze het voor elkaar om te helpen en hun missie te volbrengen? Dankzij donaties van leden, adoptieouders, donateurs en bedrijven, zoals die van ons, en door overheidssubsidies, zijn ze in staat de stabiliteit en ondersteuning te bieden die veel kinderen en jongeren nodig hebben om hun levens te kunnen voortzetten en om dezelfde kansen te hebben als ieder ander kind.

In 2017 bijvoorbeeld, konden in Spanje 26.633 kinderen en jongeren te hulp worden gestaan en werden 1.600 gezinnen geholpen, en op internationaal niveau werd bereikt dat meer dan een miljoen slachtoffers van natuurrampen en oorlogen gered konden worden.

Bij SOS Kinderdorpen hebben ze hun strategie afgestemd op die van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030, met de start van campagnes zoals ‘Alle kinderen tellen mee, maar ze worden niet allemaal meegeteld’ en op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende statistiekbureaus van de verschillende landen, omdat de informatie die zij verzamelen essentieel is voor de ontwikkeling en verbetering van het overheidsbeleid.

In Grupo VAPF zijn we trouw aan ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat uitgegroeid is tot een hoofdonderwerp in onze agenda, waarin de bescherming van de jeugd één van onze belangrijkste doelen is.