• Het doel van de campagne #apoyamoslosODS is om als luidspreker te fungeren om zo een groter effect te bewerkstelligen, waardoor men kennis neemt van de Agenda 2030 en hier ook mee aan het werk gaat.
  • De corporate governance gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden creëert nieuwe kansen voor bedrijven, verbetert de relatie van de belangengroepen en stimuleert innovatie.

Met als reden het vijfjarige jubileum van de goedkeuring van de Agenda 2030 met zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden (Objectivos de Desarrollo Sostenible of ODS in het Spaans), sluit Grupo VAPF zich aan bij de campagne #apoyamoslosODS om te werken aan de verspreiding van deze Ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties, in samenwerking met het Red Española del Pacto Mundial, waar dit initiatief aan toebehoort. Het doel is om als luidspreker fungeren en een effect bewerkstelligen waardoor meer mensen deze doelstellingen kennen en er ook daadwerkelijk aan gewerkt wordt.

In 2016 trad Grupo VAPF toe tot het initiatief van UN Global Compact, het grootste wereldwijde initiatief betreffende duurzaamheid. Sinds de goedkeuring van de Agenda 2030 in 2015, heeft Grupo VAPF, behalve zijn inzet voor het ondersteunen van de Tien Universele Principes, gewerkt aan het afstemmen van zijn corporate governance in overeenstemming met de de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden, waarin het nieuwe kansen voor bedrijven vindt, de relatie van de belangengroepen verbetert en innovatie stimuleert.

Grupo VAPF, een van de meest gevestigde vastgoedgroepen van de provincie Alicante met meer dan 55 jaar aan ervaring, stelt het bevorderen van economische welvaart, milieuverbetering en verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij als doel van zijn activiteiten.

In dit verband heeft Grupo VAPF een reeks afspraken en goede praktijken opgesteld die overeenkomen met deze strategie. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van innovatie in onze promoties als maatregel om de klimaatverandering en de effecten ervan tegen te gaan, de garantie van kwalitatief goede en stabiele banen ter bevordering van duurzame economische groei, verschillende acties om een gezond leven te garanderen en welzijn te verbeteren voor mensen van alle leeftijden, en het aangaan van partnerschappen om de middelen voor uitvoering te versterken en het Mondiaal Partnerschap voor Duurzame Ontwikkeling te revitaliseren.

Met dit soort acties wil het Red Española del Pacto Mundial en zijn aangesloten organisaties bijdragen aan de Agenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden. Dit is een inspanning die tijdens deze tijden van crisis en onzekerheid als formule wordt opgesteld om een duurzame toekomst te creëren waar de wereld behoefte aan heeft.

Aanmoedigen van bijdrages van bedrijven aan duurzame ontwikkeling

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de VN de Agenda 2030 met zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen unaniem goedkeurde, met 193 deelnemende staten, waaronder Spanje. “Laat niemand in de steek” is de slogan. Deze doelstellingen zijn er om een einde te maken aan armoede en honger, ongelijkheid tegen te gaan, en dringende uitdagingen aan te pakken, zoals het klimaatprobleem.

Om deze zo ambitieuze Agenda inderdaad te halen, werd overeengekomen dat iedereen mee moest werken: de regeringen, de bedrijven, de maatschappij en mensen zelf van over de hele wereld. De kracht komt van het universele karakter van het akkoord en van de ambitie van de 169 doelen. Om deze doelen inderdaad te halen is er een ongeëvenaarde inspanning nodig van alle sectoren van onze samenleving; en bedrijven spelen dan ook een zeer belangrijke rol in dit voorstel. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen moeten de krachten van de publieke sector, de bedrijven, de investeerders en de burgermaatschappij gebundeld worden.

Met nog tien jaar de tijd voor het behalen van de Agenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres  een oproep gedaan aan alle sectoren van de maatschappij om zich op te maken voor dit “decennium van actie”.

Het “Decennium van actie” vraagt om het versnellen van duurzame oplossingen die zijn gericht op de grootste uitdagingen waar de wereld mee te maken heeft; van armoede en gendergelijkheid tot klimaatverandering, ongelijkheid en het dichten van de financiële kloof. Bedrijven spelen een zeer belangrijke rol in het uitvoeren van dit voorstel.