In welk jaar is VAPF begonnen met maatschappelijk verantwoorde acties?

VAPF heeft zich altijd al toegespitst op acties die bijdragen aan de verbetering van, en zorg voor het milieu, alsmede voor de gezondheid en cultuur in onze gemeenschappen.

Het is echter sinds 2016 dat deze acties geïmplementeerd zijn in de bedrijfsstrategie met als doel het waarmaken, organiseren en verhogen van onze betrokkenheid met de maatschappij en onze werknemers en klanten, door middel van de Afdeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), direct onder het Algemene Financiële Management van VAPF.

Wat is het belang van Sociaal Verantwoorde acties in een onderneming?

Bij VAPF zien we het belang in van actief bijdragen aan de verbetering van het socio-economische systeem van woongemeenschappen waarin we opereren en we vinden dat het doel achter deze activiteit de drie pilaren van duurzaamheid zijn, namelijk, de generatie van economische welvaart, milieuverbetering en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.

Wat zijn de hoofdgebieden van MVO bij VAPF?

Het programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van VAPF is gebaseerd op 5 gebieden: human resources en welzijn op het werk, het milieu, economische steun voor NGO’s en benadeelde groepen, financiële steun in het onderwijs, cultuur en sport en samenwerking met lokale en regionale instanties bij initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Een van de gebieden die ons nauw aan het hart ligt is de economische steun voor NGO’s en benadeelde groepen, waarbij ieder jaar wordt samengewerkt met NGO’s zoals UNICEF, UNHCR, Artsen Zonder Grenzen, Save the Children, Stichting Vicente Ferrer, Caritas, SOS Kinderdorpen, het Rode Kruis en PataSOSpital, onder andere.

Welke allianties is VAPF aangegaan om een verantwoord business management uit te kunnen voeren?

Sinds 2016 is VAPF lid van de Verenigde Naties Global Compact en de stichting Verenigde Naties Global Compact, waarbij op vrijwillige basis wordt vastgehouden aan en steun geboden aan het aannemen van de 10 basisprincipes die beide onderdelen promoot, gebaseerd op respect voor en de naleving van mensenrechten, de naleving van arbeidsreglementen, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

Daarbovenop komt dat we recentelijk onze duurzaamheidsstrategie hebben geherformuleerd om een link te leggen met de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling, door middel van acties die de positieve impact verhogen van ons bedrijf en die de negatieve impact vermijden.

Klik op de link hier voor meer informatie over MVO bij VAPF: https://vapf.eu/2ANbz6T